„Kasdienybės vertybiniai aspektai: filosofijos, sociologijos ir komunikacijos perspektyvos“

Lietuvos mokslų akademija

February 2, 2017 – February 3, 2017


Kasdienybės vertybiniai aspektai: filosofijos, sociologijos ir komunikacijos perspektyvos

Ar įmanoma diskutuoti apie kasdienybę remiantis moksliniu – filosofiniu, sociologiniu, komunikaciniu – diskursu? Viena, mokslas orientuojasi į bendrybes ir dėsningumus, t. y. į tai, kas priešinga kasdienybei. Kita, kasdienybės temų mokslinis suprobleminimas yra tai, kas labiausiai nutolina nuo kasdienybės. Kyla klausimas, kokie aspektai iškyla nagrinėjant kasdienybę ir jos reiškinius filosofiniu, sociologiniu ar komunikaciniu požiūriu.

Vertybės apeliuoja į „amžinus“ ar bent ilgalaikius dalykus, kurie priešingi kasdienybės srautui: tai, ką laikome vertinga, nepasiduoda kasdienėms permainoms. Vis dėlto mūsų kasdieniai veiksmai apspręsti mūsų vertybinių nuostatų. Kita vertus, vertybės dažnai kyla iš kasdienių pirmenybių. Perfrazuodami Aristotelį galime klausti apie vertybinių nuostatų ir kasdienių taktikų santykį: kas yra pirminė, o kas – antrinė substancija? Galima kalbėti apie individų, bendrijų ir net civilizacijų vertybinius konfliktus. Kyla klausimas, ar „vertybės“ nėra priedanga pateisinant nemoralius ir net nelegalius veiksmus. Perfrazuojant F. Nietzsche‘ę paklauskime: ką byloja vertybių genealogija? Ar nėra taip, kad apie vertybes kalba tie, kurie jų mažiausiai paiso?

Kasdienybės diskursas verčia atsigręžti ne tik į F. Nietzsche’ės genealogijas, M. Heideggerio čiabūties koncepciją bei kalbos (Sprache) ir šnekos (Rede) sąveikas, G. Debord’o spektaklio visuomenę, H. Lefebvre’o kasdienio gyvenimo kritinius tyrimus, bet ir į daug kitų koncepcijų.

Kviečiame panagrinėti kasdienybės vertybinius aspektus filosofiniu, sociologiniu bei komunikaciniu požiūriais. Atrinkti straipsniai pranešimų pagrindu bus spausdinami žurnale Filosofija. Sociologija.

 

Pranešimo pavadinimą ir 5–7 sakinius prašome atsiųsti iki 2017-01-04: kifk@vgtu.lt

Konferencija vyks 2017.02.02 LMA (Gedimino pr. 3, Vilnius) Mažojoje salėje 09.00 – 17.00.

Organizatoriai: A. V. Matulionis (Lietuvos mokslų akademija), M. Taljūnaitė (Socialinių tyrimų centras), T. Kačerauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), A. Bagdonavičienė (LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius)

Kontaktinis asmuo: Tomas Kačerauskas tomas.kacerauskas@vgtu.lt